Постижения:
Gold Medallion x2
United States Champion x2
Tag Team Champion x1
World Heavyweight Champion x1
NGW Champion x1
Най-дълго прекарано време в мач Raw vs. Smackdown!
Най-младия NGW Champion (най-късно регистрирал се)
Първият NGW & United States Champion по едно и също време.